انواع کامیون : خاور . کامیونت . ایسوزو . نیسان …  دارای اتاق های مسقف